Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Spisová služba

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: Online kurz
Termín: 1.den: 30.9.2021, 08:30 - 12:00
2.den: 01.10.2021, 08:30 - 12:00
3.den:
4.den:
5.den:
6.den:
7.den:
8.den:
9.den:
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Zástupce samospráv obcí I. typu, starosty, místostarosty, zastupitele, pracovníky úřadů.
Anotace kurzu: Kurz reaguje na časté požadavky ze strany obcí zařadit problematiku spisové služby. V kurzu se dozvíte obecné základy spisové služby, nebudeme se zaměřovat na konkrétní nástroje nabízené na trhu. Projdeme si cestu listiny od jejího přijetí, označení, evidence, konverze, zakládání do spisu až po její skartaci, či archivaci. Seznámíte se se spisovým a skartačním řádem. Lektorka Mgr. Jitka Padrnosová, Ph. D.  má dlouhodobé zkušenosti na poli spisové služby a archivace.
Přednáší: Mgr. Jitka Padrnosová, Ph. D.
Program: Pozvánka - Kurz na míru_Spisová služba 30. 9. - 1. 10. 2021-1.pdf
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Simona Paulíková paulikova@smscr.cz tel.: +420 770 680 078
Kontakt na manažera vždělávání: Ing. Jitka Mattyašovská mattyasovska@smscr.cz tel.: +420 770 600 634