Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

ZÁKON O OBCÍCH v otázkách a odpovědích

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: Online kurz
Termín: 1.den: 05.10.2021, 08:30 - 12:00
2.den: 07.10.2021, 08:30 - 12:00
3.den:
4.den:
5.den:
6.den:
7.den:
8.den:
9.den:
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Zástupce samospráv obcí I. typu, starosty, místostarosty, zastupitele, pracovníky úřadů.
Anotace kurzu: Kurz Zákon o obcích v otázkách a odpovědích Vám nabídne 7 hodin strávených v online streamu s lektorem. Zamyslíme se nad řešením nejčastějších otázek souvisejících se Zákonem o obcích , které přicházejí právě od zástupců samospráv. Dostanete prostor pro položení Vašich dotazů a získáte na ně odpovědi. 
Kurz je rozdělen na dvě části. Obsahuje dvakrát 3,5 hodiny živého přenosu ve dvou dnech. Účastník se registrací hlásí k oběma těmto částem. 
Přednáší: Ing. Jan Havlík, MPA
Program: Pozvánka Zákon o obcích v otázkách a odpovědích_5. a 7. 10. 2021.pdf
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner drasner@smscr.cz tel. +420 770 600 361
Kontakt na manažera vždělávání: Ing. Jitka Mattyašovská manažer vzdělávání mattyasovska@smscr.cz tel.: +420 770 600 634