Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 18.9.2024, 10:00 - 16:30
Místo: Dům Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: volené zástupce a zaměstnance obcí
Pozvánka/Program: EVVO_STAZ_LESY_1809_2024_POZVANKA.pdf
Poznámka: Účast na stáži je zdarma. Oběd si hradí účastníci. Před akcí bude zaslán e-mail s upřesňujícími informacemi.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová +420 770 600 624 dajcova@smscr.cz